Rådahallen

Sport & friskvårdscenter


M E L L E R U D S K O M M U N 


I N F Ö R   D I T T   B E S Ö K
- Läs igenom här nedan för att se viktig information och eventuellt ändrade öppettider inför ert besök. 


V I K T I G I N F O R M A T I O N 

- Du som besökare behöver låsa in dina tillhörigheter, hänglås tas med eller köps på plats. 

- Alla föreningar behöver använda sig av passerkort för att komma in i lokalerna vid träning och matcher. 


O R D N I N G S R E G L E R

- Duscha alltid naken, även håret, utan badkläder innan bassängbad.

- Simkunnighet krävs i stora bassängen.

- Vid simdyna/armringar skall förälder vara delaktig i samma bassäng på en armlängds avstånd.

- Lämna aldrig barnen utan uppsikt i simhallen.

- Barn över 12 år får bada utan vuxet sällskap. 


Ä N D R A D E   Ö P P E T T I D E R 

Lördag 18 maj
Stängt
Söndag 19 maj
Stängt

JUNI
Torsdag 6 juni
Stängt


Ä N D R A D E   Ö P P E T T I D E R 
U N D E R H Å L L    A V    B A S S Ä N G E R 

VECKA 24: Fredag 14 juni - Söndag 16 JUNI
Simhallen stängd för underhåll och tömning av bassänger,
cafeterian har öppet fredag 14/6: 07.00-16.00

VECKA 25: Måndag 17 juni - Söndag 23 juni
Simhallen stängd för underhåll och tömning av bassänger,

cafeterian har öppet mån-ons 17/6-19/6: 07.00-16.00

S O M M A R E N S Ö P P E T T I D E R 2024
SOMMARENS VECKOR 26-33:
cafeteria 08.00-16.00
Rehabbad 08.00-10.00
Familjebad 10.00-16.00

S O M M A R S I M S K O L A 2024

Nu är det hög tid att anmäla ditt barn till årets sommarsimskola:
- 10 tillfällen 1200:- alt. 5 tillfällen 700:-
- Ditt barn är 5 år eller äldre.
- Vecka 26 eller 27, ni väljer 5 alternativt 10 dagar, måndag-fredag.
- Anmälan och frågor görs till: simskola@radahallen.se 


Babysim, 2-5års simskola & Simskola

- Kursstart: HÖSTEN 2024.  PLATSER SLÄPPS I AUGUSTI
- Frågor gällande undervisning: simskola@radahallen.se


S P O R T H A L L A R
Tips: Kolla Dalslands Sparbank arena för matcher och träningar på konstgräsplanen.  

Våra inomhushallar:

Här kan ni som privatpersoner och föreningar se era bokningar i våra sporthallar.  Avbokning:
Observera att kostnadsfri avbokning för bokade tider måste ske 2 veckor innan.

A-hallen
B-hallen
D-hallen
Dalslands Sparbank Arena, konstgräsplan

Bokning av hallar och planer sker endast via: 
nathalie.udd.bjorklund@mellerud.se


 

RådahallenRådahallen sport & friskvårdscenter
Bergsgatan 28
464 30 Mellerud

Telefon (träningspass, solarie, frågor):
0530-183 00

Öppettider & Priser:
TRYCK HÄR

Verksamhet, föreningar, bokningar: nathalie.udd.bjorklund@mellerud.se

Simskola, undervisning:
simskola@radahallen.se

Enhetschef:
viktor.weiberg@mellerud.se


InstagramFacebook

Tillgänglighet

Familjebad (notera ändrade tider vid lov, helgdagar & sommartid)
VeckodagTid
Måndag17.00-20.00
Tisdag13.00-18.15
Onsdag13.00-19.30
Torsdag13.00-18.15
Fredag10.00-20.00
Lördag10.00-16.00
Söndag10.00-16.00
Vuxenkvällar (notera ändrade tider vid lov, helgdagar & sommartid)
VeckodagTid
Tisdag19.00-21.15
Torsdag19.00-21.15
Varmvattenbassäng /rehabbad (notera ändrade tider vid lov, helgdagar & sommartid)
VeckodagTid
Måndag8.00-9.00
Tisdag8.00-12.00
Onsdag6.00-12.30
Torsdag8.00-9.00
Fredag6.00-10.00
Motionssim (minst 2 banor) (notera ändrade tider vid lov, helgdagar & sommartid)
VeckodagTid
Tisdag8.00-12.00
Onsdag6.00-8.30
Torsdag8.00-13.00
Fredag6.00-10.00
Seniorbad (notera ändrade tider vid lov, helgdagar & sommartid)
VeckodagTid
Måndag13.00-15.00