Kontakt


@radahallensportfriskvard

Rådahallen Sport & Friskvårdscenter
Bergsgatan 28
46430 Mellerud
Telefon: 0530-130 50


Verksamhetschef:
Catharina Åbom Häll
0530-130 53
catharina.abom.hall@mellerud.se